32वीं बिहार न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा. 2023

Sale!

220.00

मॉडल प्रश्न-पत्र

(सम्मिलित विषय)

● भारतीय संविधान ●सिविल प्रक्रिया संहिता

● दण्ड प्रक्रिया सहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम

● हिन्दू विधि ● मुस्लिम विधि

● सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882

● भारतीय न्यास अधिनियम 1882 ● साम्य-विधि

● विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

● भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 ● अपकृत्य विधि माल विक्रय अधिनियम, 1930

● कम्पनी अधिनियम, 2013

● परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

● भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 ● प्रशासनिक विधि

● माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

● प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887

Description

32वीं बिहार न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा. 2023

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “32वीं बिहार न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा. 2023”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top