samanya hindi Evam vastinisth hindi सामान्य हिन्दी एवं वस्तुनिष्ठ हिन्दी

Sale!

299.00

Code : 092
Language : Hindi
ISBN : 9789382684770

Description

अध्याय 1 – हिंदी भाषा और बोलियाँ

अध्याय 2- वर्णमाला

अध्याय 3 – संज्ञा , सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय

अध्याय 4 – विराम चिन्ह

अध्याय 5- वाक्य विचार

अध्याय 6- शब्द विचार

अध्याय 7- संधि

अध्याय 8- समास

अध्याय 9- पर्यायवाची

अध्याय 10- विलोम शब्द

अध्याय 11- अनेकार्थी शब्द

अध्याय 12- समश्रुत भिन्नार्थक शब्द/युग्म शब्द/ समोच्चरित्रप्राय भिन्नार्थक शब्द

अध्याय 13- वाक्यांशों (अनेक शब्दों) के लिए एक शब्द – वाक्यांश

अध्याय 14- वर्तनी शुद्ध

अध्याय 15- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

अध्याय 16- रस

अध्याय 17- छन्द

अध्याय 18 – अलंकार

अध्याय 19- रचना संसार

अध्याय 20- पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक विविध

पेज – 336

samanya hindi Evam vastinisth hindi सामान्य हिन्दी एवं वस्तुनिष्ठ हिन्दी

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “samanya hindi Evam vastinisth hindi सामान्य हिन्दी एवं वस्तुनिष्ठ हिन्दी”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top